De basis van bewust leven

Er zijn een aantal fundamentele vragen die altijd terugkomen in onze workshops en onze coaching:

Hoe kun je het goede leven leiden?

Waar wil jij je tijd aan besteden en hoe weet je waar jouw prioriteiten liggen? Hoe kun jij je missie vinden en hoe ontdek je jouw eigen masculiniteit?

Dit zijn geen eenvoudige vragen om te beantwoorden, omdat we allemaal onze eigen voorwaarden en voorkeuren hebben in het leven en qua conditionering en karaktereigenschappen allemaal verschillend zijn.

Hoe kun je jezelf beter leren kennen? Hoe word je een bewuste man?

Om je hierbij op weg te helpen heb ik een aantal behoeftes en gewoontes voor je op een rij gezet, die bijdragen aan je vitaliteit.Dit zijn vijf principes (5B’s) die voor mij aan de basis van een bewust en beter leven staan en waar alle mannen, naar mijn idee, aan zouden moeten werken.

1. Binding 

Dit is het principe waar vitaal zijn mee begint:

Verbinding met jezelf.
Verbinding met anderen.
Verbinding met het leven.

Verbinding is veruit de belangrijkste psychologische basisbehoefte die niet alleen mannen, maar ieder mens heeft.

In contact staan met iets dat groter is dan onszelf en relaties onderhouden met mensen die ons ondersteunen en bij wie we onszelf mogen zijn is essentieel voor onze vitaliteit.

Dit komt omdat de mens een supersociale soort is, die elkaar nodig heeft om te kunnen overleven.

Gezien en gehoord worden geeft ons een gevoel van veiligheid. En dat is nou net wat we bij veel mannen zien ontbreken.

Veel mannen zijn opgegroeid met een afwezige vader.

Niet altijd fysiek, maar vaak wel emotioneel. Hierdoor ervaren ze een (groot) gebrek aan zelfvertrouwen en hebben ze geen vertrouwen in hun relaties.

Veel mannen ervaren een gebrek aan (h)echte verbinding.

Ze delen zelden hun gevoel van kwetsbaarheid, woede, verdriet of machteloosheid, omdat ze dit van huis uit niet hebben meegekregen.

Dit is waar iedere man behoefte aan heeft en regelmatig tijd voor vrij zou moeten maken in zijn leven:

Tijd met jezelf en tijd met andere mannen, zonder manipulatieve spelletjes en overdreven machogedoe.

Competitie is uitstekend, maar een bewuste man heeft ook behoefte aan communicatie en connectie, in de vorm van broederschap.

Voor bewuste mannen moet er een plek zijn om aan te geven waarmee we worstelen en we moeten ertoe in staat zijn om dit met andere mannen te delen.2. Beweging 

Het is onmogelijk om goed voor onszelf te zorgen en onszelf fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen, als we niet in beweging zijn.

Bewegen (in de breedste zin van het woord) is essentieel en daarbij is een vorm van krachttraining of een vechtsport beoefenen van cruciaal belang, voor een bewuste man.

Want hoe kunnen we voor anderen zorgen en onze verantwoordelijkheid nemen, als we onszelf niet kunnen dragen?

Bewuste mannen werken aan hun weerbaarheid en aan hun fysieke fitheid. Ze zorgen ervoor dat ze dagelijks bewegen en zware dingen tillen en regelmatig iets aan sport doen.

Bovendien is het een van de beste manieren om uit ons hoofd te komen en het denken even los te laten. “Working the body, calms the mind.”

Bewegen is van levensbelang.  Het is de enige manier om je lichaam het signaal te geven, dat je wilt blijven leven.3. Bewustzijn

Dit principe is zo vanzelfsprekend, dat we het vergeten zijn.

Met het woord ‘bewustzijn’ heb ik het vooral over ons ‘zelfbewustzijn’, wat het fundament is van alles wat we ervaren.

Het is het vermogen van ons bewuste brein om waar te nemen wat we voelen, denken en ervaren en de bijzondere gave om (nog) verder uit te zoomen – en ons daar óók weer bewust van te zijn.

Misschien is dit verwarrend voor je, als je hier voor het eerst iets over leest, maar ik leg het verder uit:

We kunnen een kop koffie drinken en tegelijkertijd óók bewust zijn van het feit, dat we een kop koffie aan het drinken zijn.

Sta jij hier wel eens bij stil?

We kunnen niet alleen iets zien, voelen, ruiken, proeven of aanraken met onze zintuigen, maar tegelijk ook waarnemen dát we dit doen.

Het is ontzettend waardevol om dit te beseffen en hier meer aandacht aan te besteden:

“We zijn in essentie niet de denker of de doener of de voeler, maar de waarnemer, van alles!”

Een bewuste man is in staat om zichzelf te observeren en identificeert zich niet met zijn gedachten en zijn gevoel.

Wat van nature niet vanzelfsprekend is, maar wat we wel kunnen leren, want deze focus kun je trainen.

We doen dit onder andere door meer mindfull te worden van de dingen die we meemaken en door onze emoties gewoon te beleven en te ervaren, zonder ze direct te willen begrijpen en verklaren.

Wat overigens best lastig is, want dat brein van ons zal altijd een verhaal verzinnen en wil overal een betekenis aan geven.

Meer bewustzijn betekent ook dat we prioriteiten leren stellen en dat we meer tijd vrij maken voor rust en ontspanning en veel meer in het NU leven en niet voortdurend met onze doelen en onze verwachtingen bezig zijn.

Ook dit is een uitdaging, omdat we doelgerichte wezens zijn en in beweging moeten blijven om te kunnen overleven.

‘We are human beings, not human doings’, maar we hebben nogal de neiging om dit te vergeten.

Daarbij hebben we allemaal de overtuiging dat we -nog- niet goed genoeg zijn en er lopen genoeg mannen rond met het idee dat ze tekortschieten.

Onze behoefte aan status maakt het verdomd lastig voor ons om stil te zijn en niet de hele tijd in ons hoofd te zitten, wat de meeste mensen tegenwoordig doen.

Ook hebben wij doorgaans de drang om dingen direct te willen fixen en we zoeken vaak naar externe oplossingen voor onze psychologische problemen.

Een bewuste man weet echter, dat de oorzaak van alle mentale shit in zijn leven niet buiten zichzelf te vinden is. Nee.

Hij weet dat de wereld een weerspiegeling is van zijn eigen gedachten en dat transformatie begint bij acceptatie en bewustwording van zijn eigen emoties: “So the only way out, is in.”4. Bezinning

Iedere man zou ruimte in zijn agenda moeten maken om te reflecteren en zichzelf af te vragen: “Hoe wil ik in het leven staan?” en “Ben ik nog de juiste dingen aan doen?”

Maar deze vorm van zelfreflectie is niet zo eenvoudig of vanzelfsprekend. Het is een vaardigheid die we eigenlijk van jongs af aan al zouden moeten leren.

Dit is namelijk een van de grootste voordelen en tegelijk een heel groot nadeel van ons onbewuste brein:

Hoe vaker we iets doen, hoe groter de kans is dat het een gewoonte is geworden, zonder dat we dit realiseren. En dit geldt ook voor onze overtuigingen en de manier waarop we denken.

Het meeste van wat we doen hebben we in onze jonge jaren van onze ouders en onze omgeving meegekregen en onze omstandigheden hebben gigantisch veel invloed op hoe we ons gedragen en waar we stress van krijgen en wat ons motiveert.

De meeste mannen die wij tegenkomen hebben nog nooit écht op hun eigen waarden gereflecteerd en hebben hier nog nooit bewust bij stilgestaan.

Daarom is het essentieel om regelmatig alle ruis weg te halen en de stilte op te zoeken én om met een coach of een vriend of andere mannen in verbinding te gaan.

Hoe goed ken jij jezelf? Weet jij waar je voor staat en wat jouw voorwaarden zijn voor het goede leven?

Vraag jij jezelf wel eens af of de dingen die je doet (nog) overeenkomen met het leven dat je wilt leven en of het (nog) past bij wie jij diep van binnen bent?

Bezinning is onmisbaar voor bewuste mannen.

Het is de bereidheid om onszelf beter te leren kennen, onze schaduwkanten te verkennen en onze tekortkomingen te erkennen, want we hebben allemaal valkuilen en blinde vlekken.

Een bewuste man weet dat controle eigenlijk een illusie is en dat we grotendeels gedreven worden door ons onderbewuste. Of zoals Carl Jung het omschrijft: “We zijn niet de baas in ons eigen huis.”

Dit is ontzettend belangrijk om te realiseren.

We hebben allemaal onbewuste overtuigingen en complexen in ons, die we moeten leren observeren en uiteindelijk moeten leren integreren.

Bezinning is de kunst om kritisch te blijven en om met compassie en een kritische blik naar onszelf én anderen te kijken en onszelf niet bezig te houden met nutteloze zaken.

Het is het vermogen om te kunnen uitzoomen en het grote plaatje te kunnen overzien en de juiste koers te blijven varen.

Een bewuste man weet dat hij niets te bewijzen heeft, maar hij wil zichzelf wel verbeteren en weet dat het waardevol is om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Hij weet wat zijn waarden zijn en waar zijn sterke kanten liggen en wat hij daarmee kan bijdragen aan het leven van anderen, zonder zichzelf daarbij te verliezen.

Een bewuste man laat zijn leven niet leiden door de mening van anderen, maar kan wel in verbinding blijven en mensen in hun  eigen waarden laten.

Hij is in staat om eerlijk op zijn eigen gedrag te reflecteren, moedig te zijn en rechtvaardig te handelen en richting te geven aan zijn eigen leven.

Hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen emoties en is in staat om vrede in zichzelf te vinden en zijn zelfrespect niet uit handen te geven.5. Bescheidenheid

In mijn pubertijd was ik vaak een egoïstisch mannetje, die alles beter dacht te weten en ervan overtuigd was dat hij alles alleen moest doen.

Ik kon toen niet vanuit overgave leven en had veel te veel behoefte aan controle en een sterke drang om te compenseren voor mijn onzekerheid.

Ik had helemaal geen idee hoe ik me kwetsbaar op moest stellen en verstopte alles achter een muur van arrogantie en onverschilligheid.

Ik kan nog steeds zo nu en dan de betweter uithangen, maar ik ben er inmiddels wel redelijk van genezen.

Gelukkig maar, want de beste manier om vooruit te komen en jezelf te ontwikkelen, is door bereid te zijn om ‘fouten’ te maken en te leren omgaan met onwetendheid.

Bescheidenheid is een van de belangrijkste kenmerken van een bewuste man.

Dit is het vermogen om jezelf niet ‘speciaal’ te maken, door jezelf op te blazen of door je eigen kracht op te offeren, door te zwelgen in zelfmedelijden en (zelf-)kritiek.

Bescheidenheid is de bereidheid om volledig je plek in te nemen, maar jezelf (lees: ego) daarbij niet al te serieus te nemen en te streven naar balans en gematigdheid.

Een bewuste man laat zich niet leiden door status of seks of spullen en heeft geen zin om machtspelletjes te spelen.

Hij is standvastig, maar ook rechtvaardig en flexibel in zijn doen en laten.

Onvolwassen (jonge) mannen doen wat ‘goed voelt’ en volgen hun destructieve verlangens en impulsen, maar een bewuste man doet ‘wat goed is’ en laat zich leiden door het leven en volgt zijn eigen morele kompas.

Een bewuste man leeft vanuit verwondering en vertrouwen, in plaats van met verwachtingen, vooroordelen en verwijten en een dwangmatige behoefte aan controle en voorspelbaarheid.

Dit doet hij door niets persoonlijk te maken en niets ‘zeker’ te weten en door het leven te ervaren met een grote mate van nieuwsgierigheid.

Zoeken naar zingeving

Dit is een boodschap aan alle mannen die een beter leven willen leiden en hun verantwoordelijkheid willen nemen.

Die vinden dat het hun morele plicht is om wijzer te worden en weerbaar te zijn en die iets willen bijdragen aan het leven van anderen en aan een groter geheel.

Die het waardevol vinden om zichzelf te ontwikkelen en die hun gebrek aan eigenwaarde niet proberen op te vullen met externe zaken.

Nee. Een bewuste man laat zich niet verleiden door materialisme en niet verdoven door de huidige consumptiemaatschappij.

Hij koppelt zijn eigenwaarde niet aan wat hij heeft of aan wat hij doet of aan hoe hij eruit ziet, maar aan wie hij is en aan wie hij zou kunnen zijn.

Hij weet dat het leven een doorlopend leerproces is en dat geluk het gevolg is van discipline en zingeving en authenticiteit.

Pablo Picasso zei ooit: “The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.”

Hoe ga je van een onzekere prins naar een krachtige koning? Hoe ga je van een doelloze man naar een standvastige vent?

Dat kan ik samenvatten in drie simpele regels: 1) bouw aan je karakter 2) werk aan je waarden en 3) ontwikkel je talent.

Ik wens je heel veel succes!


Wil jij op de hoogte blijven van onze workshops en mannen retreats? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt alle updates van ons, direct in je mail!

* Je gegevens zijn veilig. Lees hier het privacybeleid.


LEON NAN
Mentor en vitaliteitscoach voor mannen die een bewust leven willen leiden en meer standvastig willen zijn.